Universitat Rovira i Virgili

Grup de recerca en Polímers Sostenibles (SUSPOL)


SUSPOL és un Grup de Recerca de la URV que treballa en l'àmbit de la síntesi de polímers basats en monòmers d'origen renovable utilitzant metodologies sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. El seu principal interès consisteix en explorar metodologies de polimerització que permetin un adequat control de les característiques i l'estructura macromolecular per tal de produir materials amb propietats i aplicacions definides . A la nostra pàgina web podreu trobar informació sobre totes les nostres activitats, la recerca que realitzem, les activitats de responsabilitat social que desenvolupem, així com altres aspectes en l'àmbit de la síntesi de polímers sostenibles que creiem que us poden ser d'interès.