Universitat Rovira i Virgili

Activitats de responsabilitat socials

|Alt imatge central|

La utilització de materials polímers basats en fonts renovables i la seva producció mitjançant processos i tecnologies respectuoses medio-ambientalment no solament suposen un repte tecnològic i de innovació sinó també un canvi de mentalitat en la societat. En aquest sentit és imprescindible educar i conscienciar per afavorir hàbits de consum responsables i respectuosos amb el medi ambient potenciant la minimització energètica i de generació de residus així com hàbits de reutilització i reciclatge especialment importants en el àmbits de polímers. En aquest sentit grup de recerca participa activament en la conscienciació de la societat mitjançant la participació en tallers, xerrades divulgatives, articles d'opinió, jornades científiques, etc. organitzades per la Universitat i altres organismes, com les antenes de coneixement, dedicades fonamentalment a estudiants de primària i secundària que constitueixen la societat del futur.

Si vols gaudir de les activitats per a estudiants d'ensenyament primari i secundari, aquí podràs trobar més informació