Universitat Rovira i Virgili

Els Laboratoris

|Alt imatge central|

La nostra recerca es desenvolupa en instal·lacions modernes que inclouen dos laboratoris de síntesi, de més de 80m2 i un laboratori d'intrumentació, que compta amb una superficie propera als 45m2, preparat per al testeig i anàlisi dels monòmers i polímers obtinguts.

 També utilitzem les instal.lacions i instrumentació del Servei de Recursos Científics i Técnics de la URV, on disposem de la següent instrumentació:

Vols saber més?