Universitat Rovira i Virgili

Transferència de Tecnologia

La substitució de materials convencionals per altres de origen renovable constitueix un dels àmbits de innovació més importants dintre de la producció industrial i és especialment rellevant en el camp dels materials polimèrics constituint no solsamènt un repte per la societat sinó una oportunitat de negoci basada en la innovació tecnològica.

La producció d'aquests materials constitueix la principal activitat industrial del nostre entorn i propicia la transferència de coneixements i tecnologia. En aquest context el grup de recerca té un llarg historial en contractes de I+D+I i de assistència tècnica i serveis amb empreses del sector.

L'assessorament i assistència tècnica a empreses i grups de recerca inclou entre altres:

Els darrers anys SUSPOL ha col·laborat amb un elevat nombre d'entitats, organismes públics i empreses. Aquesta col.laboració ha cristal·litzat en diversos contractes de recerca específica, de serveis i d'asssessoria científica.

Aquestes son algunes de les empreses amb les que hem col.laborat

|Alt imatge columna dreta|