Universitat Rovira i Virgili

Publicacions

|Alt imatge central|

Els resultats més significatius de la recerca duta a terme pel Grup es difonen en forma de publicacions en revistes científiques d'àmbit internacional, principalment en el camp de la síntesi de polímers i en el de materials.  El Grup també participa el la difusió general del coneixement mitjançant la publicació de articles de revisió i capítols de llibre relacionats amb el camp dels materials polimèrics.

Articles publicats

Llibres

|Alt imatge columna dreta|