Universitat Rovira i Virgili

Linies de Recerca

|Alt imatge central|

Dintre del camp del desenvolupament de polímers sostenibles els principals àmbits de la nostra recerca actual són:

  •   Síntesis i caracterització de nous polímers a partir de  monòmers derivats de la biomassa.
  •   Copolímers amb arquitectures definides:  Copolímers de bloc ABA d'aplicació com a elastòmers termoplàstics.
  •   Millora de la capacitat de degradació dels polímers: Polimers i copolímers degradables per la acció d'estímuls externs.
  •   Aplicació de tècniques de polimerització controlada (ROP, ATRP, SET-LRP, etc.) per produir arquitectures polimèriques definides.