Universitat Rovira i Virgili

El Grup de Recerca

|Alt imatge central|

El nostre Grup de Recerca forma part del Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la Facultat de Química de la URV i esta reconegut com a grup de recerca consolidat per l'Agència de gestió de d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

L'activitat de recerca de nostre grup es focalitza en la producció i estudi de polímers sostenibles utilitzant matèries d'origen renovable i aplicant noves metodologies amb un impacte mediambiental reduït.  Aquesta activitat compren dos objectius principals: generar coneixement científic fonamental i produir nous materials que puguin trobar aplicacions específiques donant resposta a alguns dels reptes de la societat. En aquest context,  durant l'última dècada, el nostre grup ha adquirit una àmplia experiència en el desenvolupament de nous materials derivats d'olis vegetals, àcids grassos i altres materials d'origen renovable. Aquesta experiència s'ha assolit a partir de projectes amb finançament públic i privat.

L'activitat del grup també inclou la formació i la transmissió del coneixement participant en la docència de diversos Graus, Màsters i Programes de Doctorat dintre de les àrees de coneixement de "Química Orgànica" i "Química de Polimers", Així el Grup desenvolupa tasca docent en:

El nostre Grup de Recerca forma part del Departament de Química Analítica i Quimica Orgànica de la URV.

Vols saber més?