Universitat Rovira i Virgili

Laboratoris de Síntesi

El grup de recerca disposa dos laboratoris de síntesi totalment equipats amb els dispositius i utillatges comuns necessaris per a la síntesi de monòmers i la seva polimerització incloent sis campanes extractores de gasos i una campana de purificació de dissolvents, totes equipades amb línies de buit, d'atmosfera inerta, nitrogen, etc.

Els laboratoris estan totalment equipats amb material de treball convencional: forns programables d'alta i baixa temperatura, forns de buit, evaporadors rotatius, dispositius de calefacció i agitació, diferents reactors fotogràfics, un reactor combinatori, un forn d'infrarojos d'assecatge/curació de vidre, banys de refrigeració programables d'alta i baixa temperatura, reactors d'ultrasò i microones, un escenari calent controlat a pressió, escales de precisió, etc.

Totes les nostres instal·lacions tenen les característiques de seguretat adequades i recollida selectiva de residus per al seu posterior tractament.

Normes de seguretat

|Alt imatge columna dreta|