Universitat Rovira i Virgili

Projectes

El Grup finança les seves activitats de recerca mitjançant la presentació de projectes en convocatòries competitives de programes de finançament duts a terme per organismes públics, tant a nivell Estatal com Regional. També realitza projectes de recerca i de serveis per a industries de l'entorn.

|Alt imatge columna dreta|