Universitat Rovira i Virgili

Polièsters i poliuretans funcionalitzats amb propietats modulables a partir de derivats d'olis vegetals

|Alt imatge central|

MAT2011-24823

El projecte va abordar l'obtenció de nous polièsters i poliuretans a partir d'àcids grassos insaturats derivats de olis vegetals com a matèries d'origen renovable. Es van sintetitzar materials funcionalitats amb dobles i triples enllaços que mitjançant la posterior modificació via reaccions "clic" com les addicions tiolè o tiolí, permetien modular les seves propietats físiques, químiques i biològiques necessàries per a la seva aplicació en camps específics de la tecnologia. D'aquesta forma es van preparar dos nous tipus de materials tecnològics: a) polièsters biodegradables i biocompatibles com a plataformes de creixement cel·lular de aplicació en la enginyeria de teixits, i b) poliuretans amb balanç hidrofóbic/hidrofilic modulable i amb interaccions iòniques reversibles com a productes per la aplicació de materials amb memòria de forma.

Paraules Clau

  • Poliuretans
  • Polièsters
  • Olis vegetals
  • Química click
  • Polímers Funcionals