Universitat Rovira i Virgili

Poliacetals i polièsters de baix impacte mediambiental obtinguts d'oli de ricí i inspirats en termoplàstics convencionals

|Alt imatge central|

MAT2014-53652-R

Es va estudiar la preparació de polímers amb degradabilitat mediambiental millorada, inspirats en els polímers comercials, a partir de productes de transformació del oli de Ricí. Utilitzant els conceptes bàsics de la química verda es van preparar polímers que imitaven polímers convencionals com el polietilè lineal i ramificat o els polièsters alifàtics. En tots els casos els monòmers de partença es van prepara a partir de àcid 10-undecenoic i n-heptanal, dos productes que deriven del oli de ricí, un oli vegetal no utilitzat en la alimentació humana. D'aquesta manera, utilitzant transformacions sostenibles i amb baix requeriment energètic es van preparar diverses famílies de polièsters, poliacetals i polièsteracetals alifàtics i es van estudiar les seves propietats comparan-les amb las dels polímers termoplàstics comercials d'origen fòssil. Amb la finalitat de contribuir també a la minimització dels residus es va estudiar i caracteritzar la biodegradabilitat dels homo i copolímers obtinguts en diferents medis.

Paraules Clau

  • Poliacetals
  • Polièsters
  • Olis vegetals
  • Química sostenible
  • Substituts de termoplàstics
  • Impacte mediambiental