Universitat Rovira i Virgili

Patents

|Alt imatge central|

Una patent és un títol de propietat industrial atorgat per l'Estat a l'autor d'una invenció, mitjançant el qual se li concedeix, a canvi de fer-se públic, el dret a impedir a tercers la seva explotació, durant un temps determinat. Les patents són una eina clau per a la recerca, protegint el coneixement generat en la investigació.

La recerca desenvolupada pel nostre Grup ha portat a obtenir les següents patents sobre els resultats obtinguts:

  • "BLOCKED ISOCYANATE POLYURETHANE COMPOSITIONS USING A NEW BLOCKING AGENT, METHOD OF MANUFACTURE AND USES THEREOF"
    EP19382845 (01/11/2019); PCT/EP2020/077426 (01/11/2020)
    Guillem Parra, Maite; Galià Clua, Marina; Lligadas Puig, Gerard
    Patent en explotació

Vols saber més?