Universitat Rovira i Virgili

Elastòmers termoplàstics sostenibles i innovadors basats en copolímers de blocs ABA

|Alt imatge central|

MAT2017-82669-R

Aquest projecte ha pretés desenvolupar alternatives innovadores i sostenibles als elastòmers termoplàstics (TPEs) convencionals derivats del petroli mitjançant la producció de  copolímers de blocs ABA a partir de monòmers d'origen renovable. El disseny d'aquests polímers ha contemplat dos requisits sobre matèries primeres utilitzats com a requisits específics d'aplicació; degradabilitat millorada i superiors propietats mecàniques combinades amb les capacitats d'auto-reparació i de resposta a determinat estímuls externs.

En aquest context, el projecte de recerca ha pretés el desenvolupament de nous polímers sostenibles amb l'ús de monòmers com d-decalactona, a-tulipalina, carbonats cíclics i acrilats i metacrilats derivads de d'àcid làctic i altres productes de fermentació dels carbohidrats. Aquests monòmers s’han utilitzat en la preparació dels blocs "durs" i "tous" que són la base d'aquests nous materials. El disseny d'aquests nous copolímers ha previst futurs usos en l'àmbit mèdic i tecnologies d'envasament. D'altra banda, per ampliar la degradabilitat d'aquest tipus d'Enginyeria de materials, s’ha introduit grups escindibles en els blocs tous. S’ha estudiat el comportament d'aquests materials en potencials aplicacions tecnològiques com adhesius degradables. Addicionalment s’han prepararat copolímers incorporant en el bloc tou funcionalitats capaces d'establir interaccions dinàmiques per pont de hidrogen que s'utilitzaran per per millorar les propietats mecàniques dels TPEs i conferir la capacitat intrínseca de auto-regeneració. En aquesta línia s’ha pretés obtenir materials amb estabilitat al trencament i a la fatiga en servei millorades.

Paraules Clau

 • Fonts renovables

  Polimerització controlada

  Copolímers de bloc

  Elastòmers termoplàstics

  Degradació

  Adhesius